Deel 2

Dit gedeelte gaat over het volgende vaatje met stof(fen):

P

Hoeveel molecuulsoorten zie je?

0 1 3 6

 

 

 

Hoeveel stoffen zijn er?

0 1 2 6

 

 

 

 

Hoeveel moleculen zijn er?

0 1 3 6

 

 

 

Hoeveel atoomsoorten zijn er?

0 1 3 6

 

 

 

Hoeveel atomen zijn er?

0 1 3 6

 

 

 

Hoeveel soorten onontleedbare stoffen zijn er?

0 1 2 3 6

 

 

 

 

Hoeveel soorten verbindingen zijn er?

0 1 3

 

 

 

 

Is het een mengsel?

Ja Nee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien dacht je dat er alleen dàn van moleculen gesproken wordt, als ze uit meer dan één soort atomen bestaan.

Nu weet je ondertussen wel beter.
Doe anders nog eens het eerste onderdeel.

Er zijn ook moleculen die uit dezelfde atoomsoort zijn opgebouwd. Dit zijn overigens onontleedbare stoffen oftewel elementen.

Er is hier dus slechts één molecuulsoort te zien.

 

 


 

 

 

 

Gevraagd werd: het aantal molecuulsoorten.

Jij hebt waarschijnlijk het totale aantal moleculen geteld.

Er is echter slechts één soort aanwezig, die alle drie in een andere stand staan, maar dat doet er niet toe.

 

 


Je hebt het totaal aantal atomen geteld! Er zijn moleculen, die opgebouwd zijn uit verschillende atoomsoorten. Dat zijn moleculen van verbindingen. Er zijn ook moleculen die zijn opgebouwd uit dezelfde atoomsoort. Je hebt dan te maken met een molecuul van een onontleedbare stof ook wel genaamd: element. In het plaatje had je dus te maken met twee molecuulsoorten, nl.

H2O en .

 Men stelt zich voor dat stoffen uit moleculen bestaan. Iedere stof heeft zijn eigen molecuulsoort. In de tekening staat slechts één molecuulsoort, namelijk . Het gaat hier dus om slechts één stof, namelijk een onontleedbare stof (of element), want de moleculen zijn opgebouwd uit dezelfde soort atomen.

Je kunt stoffen pas waarnemen (ruiken, voelen, zien etc.) als er triljarden en triljarden moleculen van die stoffen zijn. Maar zoveel kunnen we natuurlijk niet tekenen.

Drie moleculen die onderling gelijk zijn, stellen één en dezelfde stof voor. Het doet er niet toe of wij één molecuul, drie moleculen of triljarden moleculen tekenen. Het blijft één stof.


 

 

 

 

Je hebt het aantal atomen in één molecuul geteld. Dat is iets heel anders dan het aantal stoffen. Zie ook hier.

 

 

 


 

 

Er is inderdaad één molecuulsoort, maar hiervan zijn in totaal drie moleculen getekend.

 

 

 

 


 

 

Misschien heb je "nul" ingevuld omdat je naar losse atomen hebt gezocht. Atomen die onderling verbonden zijn en zodoende een molecuul hebben gevormd zijn óók atomen.

Ter vergelijking: als je een muurtje hebt gemetseld met stenen, zijn die stenen nog steeds aanwezig en te tellen.
Zo kun je de atomen nu ook nog steeds tellen, al zijn ze verbonden met elkaar in moleculen.

 

 


 

 

 

Er zijn drie moleculen.

Maar alle moleculen zijn opgebouwd uit dezelfde soort atomen.

Dus één atoomsoort.

 

 

 
Er zijn in totaal zes atomen.

 

Maar deze atomen zijn allemaal van dezelfde atoomsoort.

Dus er is in het vaatje slechts één atoomsoort aanwezig.

 


 

 

 

Inderdaad zijn er 0 losse atomen.

Dat werd echter niet gevraagd. De moleculen die je in het vaatje ziet, zijn uit atomen opgebouwd.

Totaal zijn er dus zes atomen getekend.

Gebonden atomen zijn ook atomen!

 

 


 

 

 

Er is slechts één atoomsoort.

 

Maar er zijn in totaal zes atomen.

 

 


 

Er zijn drie moleculen.

 

Maar ieder molecuul bestaat uit twee atomen.

 

Dus in totaal zijn er 3 x 2 = 6 atomen getekend.

 

 


 

Er zijn twee atomen per molecuul.

Atomen zijn echter geen stoffen, moleculen evenmin.
Atomen zijn bouwstenen van moleculen.

Vele moleculen bouwen samen een stof op. Onontleedbare stoffen bestaan uit moleculen met één atoomsoort en worden ook wel element genoemd.
stelt dus één molecuul
van één onontleedbare stof voor.

Er zijn drie moleculen getekend,
maar het blijft één onontleedbare stof.


Een verbinding is een stof, die uit twee of meer verschillende atoomsoorten is opgebouwd. Een verbinding kan ontleed worden in twee of meer andere stoffen.

is een molecuul van één atoomsoort. Het is een onontleedbare stof ofwel element. In het plaatje is dus de onontleedbare stof voorgesteld. De twee atomen zijn weliswaar met elkaar verbonden, maar omdat het om dezelfde atoomsoort gaat, is hier geen sprake van een verbinding. De moleculen van de stof kunnen immers niet gesplitst worden in meer dan één molecuulsoort. Daarom is er geen verbinding aanwezig.


 

 

 

Je hebt het aantal moleculen geteld. Hier is echter spreake van molculen van een element. Zie ook hier.

 

 

 


 

Er is slechts één molecuulsoort aanwezig, dus geen mengsel, maar een zuivere stof.

In dit geval een onontleedbare stof. Dit wordt ook wel een element genoemd.

 

 

 

 


 

 

Dit antwoord is goed! Door naar de volgende vraag.

 

Verder

 

 

 

 


 

 

 

Goed! Door naar de volgende vraag.

verder

 


 

 

 

Goed gedaan! Door naar de volgende vraag.

verder

 


 


 

 

 

 

Je antwoord is goed! Ga door naar de volgende vraag.

verder

 


 


 

 

 

Dit is helemaal goed.

 

Ga verder met de volgende vraag. 


 

 

In de scheikunde bestaan onontleedbare stoffen.

Deze stoffen kunnen niet gesplitst worden in twee of meer andere stoffen. Onontleedbare stoffen zijn daarom opgebouwd uit dezelfde atoomsoort. Ze worden ook wel elementen genoemd.

Bijvoorbeeld is één molecuul van een onontleedbare stof.

Uit deze molecuulsoort kan men immers nooit twee of meer andere stoffen maken. 


Dit is het goede antwoord.

Ga verder met de volgende vraag.

 

 

 


 

 

 

Er zijn drie moleculen van één onontleedbare stof getekend. Een ander woord voor onontleedbare stof is element.

Of je nu drie moleculen of triljarden van deze moleculen hebt, het blijft slechts één onontleedbare stof.

Verwar stoffen niet met moleculen: één enkel molecuul maakt nog geen stof, daarvoor heb je er meer nodig.

Kijk eventueel ook nog even hier.

 

Je hebt alle atomen geteld. In de scheikunde verstaat men onder onontleedbare stof: stoffen die niet in twee of meer verschillende stoffen kunnen worden gesplitst. Dit worden ook wel elementen genoemd.

Deze stoffen bestaan uit moleculen van één en dezelfde soort.

In de tekening is dus één molecuul van één atoomsoort. Er zijn drie van deze moleculen getekend, maar het blijft dus één onontleedbare stof.

Verwar onontleedbare stoffen dus niet met atomen of moleculen!


 

 

 

 

Goed, verbindingen hebben voor jou geen geheimen meer.
Door naar de volgende vraag.

 

 


 

 

 

Dat was het goede antwoord.

Prima.

Je hebt nu een heel onderdeel doorgewerkt. Als je hierin fouten hebt gemaakt, kun je deze pagina nog eens overnieuw doen. Misschien dat je de rest dan foutloos kan.

Door naar het volgende onderdeel!!

 

 


 

Stoffen en deeltjes toets

Mogelijke oorzaken van fouten

door naar deel 3

gedaannog te doen